FÔROVERSIKTEN 2018

I kartet under vises registreringene som har kommet inn til Fôrformidling.no . Det er nå mulig å klikke på den grønne knappen "Fôr" for å se hvem som har fôr tilgjengelig, tilsvarende med gul knapp for beite tilgjengelig. Da kan man søke i nærområdet først, og så kan man eventuelt gå sammen om å frakt av fôr over lengre avstander seinere. 

Det ser nå ut som om mange har ordnet seg med fôr til dyrene sine. Det er derfor vanskeligere å finne kjøpere av fôr som meldes inn nå. Det er mye fôr tilgjengelig og vått vær de siste månedene har redusert behovet for å kjøpe inn. Der det nå er størst behov er for tørt høy.

Klikk her for å fjernes fra oversikten

(Hold mobilen horisontalt og scroll til bunnen av siden om du prøver å vise "Fôroversikten" på mobil.)

Mobil-visning