TRENGER FÔR !

Klikk på bildet for å registrere ditt fôrbehov.

HAR FÔR TILGJENGELIG

Klikk på bildet for å registre fôr du har tilgjengelig.

Vi kobler bønder som trenger fôr med bønder som har fôr til overs. 

Tørken 2018 har ført til store avlingstap, og formålet til Fôrformidling er å prøve og gjøre det enklere for dem som er rammet. Gjennom de to spørreskjemaene øverst på denne nettsiden, kartlegges det hvem som har fôr tilgjengelig og hvem som trenger fôr. Deretter vil resultatene publiseres i et kart på denne nettsiden. Kartet viser hvor mye fôr som er tilgjengelig, og hvor det er tilgjengelig. Det viser også i hvilke områder det trengs fôr, og hvor mye som trengs. Det vil gjøre det enklere å finne dem som har fôr, og muliggjør planlegging av felles transport.  Det er gratis å bruke tjenesten og den er drevet på frivillig basis. 
 

 

FÔROVERSIKTEN

2018

Oppdatert oversikt over tilgjengelig fôr:

Beite?

Beite?

Har du beiteområder tilgjengelig ? Trenger du beiteområder? Klikk her!

Flere har kommentert at de også kunne tenke seg beiteområder. Vi har derfor laget ett skjema hvor man både kan registrere behov for beite og registrere om man har beiteområder til overs. Klikk på bildet for å komme til riktig side: