HAR FOR TIL OVERS / TILGJENGELIG

Har du mer fôr enn du egentlig trenger i år?  Dette er ett forsøk på å kartlegge hvem som har fôr tilgjengelig, hvor mye fôr som er tilgjengelig, og hvor i Norge dette er tilgjengelig. Det blir også spurt om når fôret er tilgjengelig, og hvor mye man eventuelt ønsker å selge for fôret. Målet er at gjennom en slik kartlegging kan man få synliggjort hvor mye fôr som er tilgjengelig for dem som er rammet av tørken. Det blir gjort en tilsvarende kartlegging over alle som trenger fôr. Da vil man kunne få en oversikt over områder hvor det er fôr tilgjengelig og områder som trenger fôr, man kan videre planlegge felles transport.

NLR har utarbeidet en god avtale vi anbefaler alle som både kjøper og selger grovfôr og halm benytter seg av. Les mer og last den ned her.

Ved å registrere deg godtar du at din kontaktinformasjon formidles til dem som ønsker å kjøpe fôr, og publiseres i Fôroversikten på forformidling.no

Navn: *
Navn:
Din adresse:
Ditt postnummer:
Spørsmål knyttet til hvilket fôr du har tilgjengelig?
For å kunne lage en god oversikt, må det registreres noe om hvilket fôr som er tilgjengelig hos deg.
Hvilket fôr er tilgjengelig? *
Hvilken type fôr har du til overs?
Forklar helt kort om kvaliteten på fôret.
Angi her ca hvor mange rundballer / høybaler / Mål fôr du har tilgjengelig for salg.
Fra når vil fôret være tilgjengelig? *
Fra når vil fôret være tilgjengelig?
Anslå ca når fôret vil være klart for henting hos deg. (Måned/Dato/År)
Ta utgangspunkt i prisen du er villig til å selge fôret for. Ta utgangspunkt i god kvalitet hentet der du måtte ønske.