Trenger Fôr!

Har tørken ført til at du ikke lenger har nok fôr til dyrene dine? Dette er ett forsøk på å kartlegge hvem som trenger fôr, hvor mye fôr som trengs, og hvor i Norge det trengs. Det blir også spurt om når fôret trengs, og hvor mye man eventuelt ønsker å betale for fôret. Målet er at gjennom en slik kartlegging kan man få synliggjort hvor alvorlig dette problemet er, og man vil få en indikasjon på hvor mye fôr som mangler. Det blir gjort en tilsvarende kartlegging over alle som har fôr til overs. Da vil man kunne få en oversikt over områder hvor det er fôr tilgjengelig, og områder som trenger fôr og man kan planlegge felles transport.

Ved å registrere deg, godtar du at din kontaktinformasjon gjøres tilgjengelig for dem som har fôr til overs.

 
Navn: *
Navn:
Din adresse:
Ditt postnummer:
Spørsmål knyttet til fôrbehov
For å kunne lage en god oversikt, må det registreres noe om hvilket behov / Hvilken mage fôret skal ende opp i.
Trenger fôr til: *
Er det noe spesielt rundt fôrbehovet ditt som må taes hensyn til?
Hvor mye fôr mangler du?
Det er selvfølgelig vanskelig å angi dette, da det avhenger av kvaliteten på fôret man får. Det er likevel ønskelig at man anslår hvor mange rundballer av god kvalitet man trenger. For hest kan man eventuelt tenke høyballer.
Ta utgangspunkt i at dette er rundballer / høyballer av god kvalitet
Dette er for å synliggjøre hvor mange dyr det faktisk mangler fôr til.
Fra når trenger du fôret tilgjengelig på gården? *
Fra når trenger du fôret tilgjengelig på gården?
Annslå ca når du vil trenge fôret. Det gjør det enklere å finne ut hvem det er mest kritisk for på kort sikt, og hvem som kan vente litt lenger. (Måned/Dato/År)
Ta utgangspunkt i prisen du er villig til å betale for rundballer/høyballer av god kvalitet ferdig levert der du måtte ønske. (Evt oppgi pris pr kg)